Daňová evidence


Daňová evidence je určena pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsáni
v obchodním rejstříku a jejich roční obrat je nižší než 25 milionů Kč.

Co pro vás mohu udělat v samotném vedení daňové evidence?

     kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
     zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
     vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
     zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
     zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční )
     účetní poradenství
     příprava podkladů ke kontrole
     zastupování na úřadech
     předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy.