Daňová přiznání


Při zpracování daňových přiznání kladu důraz na zpracování variant
a daňovou optimalizaci.

NEPLAŤTE ZBYTEČNÉ VÍC NEŽ MUSÍTE!
Tak jednoduché to samozřejmě není, ale určitě se i v mezích zákonů dá udělat daňová optimalizace.

Co všechno mohu za vás vyřešit?

Daň z příjmu fyzických a právnických osob

     průběžné aktivní daňové poradenství vedoucí k optimalizaci daně
     zpracování daňového přiznání
     jednání s finančními úřady a zastupování při kontrolách před správcem daně

Daň z přidané hodnoty

     poradenství v oblasti DPH
     zpracování a elektronické podání daňového přiznání
     zpracování a elektronické podání souhrnného hlášení, hlášní o přenesení daňové povinnosti

Silniční daň

     zpracování a podání daňového přiznání
     průběžná evidence aut v návaznosti na změny záloh na daň